Fibromyalgiföreningen i Skellefteå

Föreningsinformation

Kontaktgrupper utanför Skellefteå kommun

BUREÅ

Kontaktombud är Mona Bergman,
tel. 0910 - 78 05 90

BURTRÄSK

Vill Du träffa andra i samma situation,
ta kontakt med Annika på Vuxenskolan
tfn: 0914 - 551 40

BYSKE

Kontaktombud är Ulla Hedlund,
tfn: 0912 - 610 08

MALÅ

Vill Du träffa andra i samma situation
kontakta Vuxenskolan, tfn: 0953 - 102 13.

NORSJÖ

Kontaktombud är
Vuxenskolan, tfn: 0918-108 96.