Fibromyalgiföreningen i Skellefteå

Sjukdomen

Patientinformation om fibromyalgi

En kronisk dvs. ihållande smärta över hela kroppen utbredd smärta som pågått i minst 3 månader, med tryckömma punkter i muskler efter visst typiskt mönster s.k. triggerpunkter.

Positionen av triggerpunkterna: Positionen av triggerpunkterna

1. Nackmuskeln där den fäster vid skallen
2. Halvvägs mellan nacken och skuldran
3. Muskeln över övre inre skulderbladet
4. 2 cm under sidobenet vid armbågen
5. Övre yttre delen av skinkan
6. Höftbenet
7. Ovanför knäet på insidan
8. Nedanför halsen
9. Spetsen på bröstbenet

En onormal trötthet, ytlig sömn med flera uppvaknanden nattetid, morgonstelhet. Musklerna tröttas redan av ganska lindrig belastning. Upprepade rörelser (receptivt arbete), liksom statiska belastningar förvärrar.

En rad symtom som hänger samman med obalans i nervsystemen t.ex. orolig tarm, oroligt hjärta andningsproblem, yrsel, huvudvärk, domningar och myrkrypningar.

Stresskänslighet, nedstämdhet, irritabilitet, svårighet med minne och koncentrationsförmåga.

Svängande förlopp med försämring vid väderleksändring och oftast vid kyla och fukt. Tillfällig svår värk lokalt i muskelfästen tex. handleder, fotleder och fotsulor.

Allergi och symtom frånkroppens slemhinnor, t.ex. ögonen är vanliga.

Startar ofta i en ond axel, nackvärk, långdragen ryggvärk, bäckensmärta (efter foglossning vid graviditet). vid en svår infektion, efter en operation, vid en svår livskris.

Värk, ömhet och stelhet i någon del av kroppen kan i en del fall bero på arbetsskada och man kan ha arbetsskada och fibromyalgi samtidigt, även om det ibland kan vara svårt att skilja det ena från det andra.

Drabbar mest kvinnor i alla åldrar. Förekommer ofta familjevis och möjligen finns ärftliga faktorer.

Påfallande ofta är patienten en mycket ambitiös person som lider av att inte "orka som förr" och även tvingas att möta en oförstående omgivning, bli betraktad som "lat" och "inbillat sjuk".