Fibromyalgiföreningen i Skellefteå

Styrelse

Föreningens ordförande

Gunilla Andersson

Vice ordförande

vakant

Sekreterare

Cathrine Andersson

Vice Sekreterare

Marie Holmström

Kassör

Monica Eriksson

Ledamöter

Bibbi Lindgren
Ann-Christine Lundmark

Suppleanter

Siv Engvardsdotter
Eva Pettersson
Mary Granlund
Karin Hedlund

Informatörer

Mary Granlund

Revisorer

Ordinarie Margareta Larsson
Suppleant Margareta Lövling

Kontaktperson

Ingrid Johansson (se kansliet)